Algemene Voorwaarden

PZeker is een dienst van dpo2. Dpo2 is de handelsnaam van Dpo2 Holding BV en haar onderliggende werkmaatschappijen; dpo2, dpo2 dè P+O regisseurs en dpo2 duurzame P+O oplossingen zijn geregistreerde merken. Alle diensten van dpo2 worden geleverd onder de volgende algemene voorwaarden:

 

Dpo2 algemene voorwaarden