© Copyright DPO2

Niets op deze site mag zonder uitdrukkelijke toestemming gekopieerd dan wel gebruikt worden. Natuurlijk is de informatie die wij duidelijk en expliciet beschikbaar stellen hiervan uitgezonderd. Twijfelt u of de informatie vrij te gebruiken is neem dan contact op met dpo2 via info@dpo2.nl.
Natuurlijk zijn wij graag bereid om u te helpen met eventuele vragen die u over onze visie, uitingen, dienstverlening dan wel onze aanpak heeft.